شماره حساب های کارگزاری

حسابهای جاری شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (سهامی خاص)

 

  نام شعبه کد شعبه شماره حساب جاری شماره شبا
بانک ملی ایران بورس اوراق بهادار تهران 695 0102704951009 IR98 0170 0000 0010 2704 9510 09
 بانک اقتصاد نوین  حافظ تهران 106 106-2-55418-1  IR530550010600200055418001
 تجارت نجات الهی  165  166621429 IR660180000000000166621429
بانک سامان  شعبه سی تیر تهران 849 849-40-51851-1 IR050560084904000051851001
بانک پارسیان  حافظ شمالی تهران 1039 0100133991005 IR850540103902110133991005
بانک ملت  بورس اوراق بهادار تهران 62059 33343080/07
IR250120000000003334308007
 بانک صادرات جمهوری اسلامی 0239 0103481499001  IR670190000000103481499001
بانک دی حافظ 0129 01-00003088-00-0

IR400660000000100003088000f

 

 

شماره حساب های بورس انرژی شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (سهامی خاص)

  توضیحات شماره حساب جاری شماره شبا
بانک ملت  شماره حساب عملیاتی کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (واحد انرژی) 5536467307 IR94 0120 0000 0000 55364673 07
بانک ملت  شماره حساب سپرده گذاری جهت واریز پیش پرداخت 4646111135  IR38 0120 0000 0000 46461111 35
بانک ملت  شماره حساب سپرده گذاری جهت تسویه معاملات 4646222255 IR08 0120 0000 0000 46462222 55

گرچه به دنیای سرمایه تعلق داریم، ولی پیش از آن به مردم می‌اندیشیم...

Although we belong to the world of capital, we think of people before ...

Nonegar