/

زمان واریز وجه در درگاه پرداخت سامانه برخط از ساعت ۸ صبح تا 20 شب میباشد .

جهت واریز وجه در سامانه برخط صرفا از کارت بانکی خود استفاده نمایید در غیر اینصورت مسئولیت های ناشی از پرداخت وجه از کارت دیگران به عهده شخص واریز کننده میباشد.

در صورت بروز هرگونه خطا در هنگام پرداخت مبلغ کسر شده از حساب حداکثر تا 72 ساعت به حساب باز خواهد گشت.

حداکثر مبلغ واریزی از طریق درگاه پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان میباشد .

مقالات مشابه